NOIR
noir
Address Efficiency Hashrate
ZKGAKGkJWPJ5VcERYQLLjsvQmi2X2W6jxW.az 99.96% 201.06 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.arctic 100% 0.73 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.jupiter 100% 0.73 KH
ZWTtSZ95Z8DQkwMViBQXK7o6GV5LkswDBk 100% 4.03 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.unicorn 100% 0.50 KH
ZCQzy9yV1jMiSdwcqJSmQar3g7FQtbz9HG 100% 1.23 KH
ZTwQyQc4sAGTZuftsdtc2NXC9Dv9iPu11u 100% 0.62 KH
ZQJHnFCqBSXNG8hfh3kyGwZEhbZMkYEUpc 100% 1.79 KH
ZKnQhuAwxGc1ed8zEEGnyZLkYeFHRKZmmT 100% 0.50 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.chimera 100% 0.50 KH
ZLMHpryAGvuMBfjTJZEvnRMve9LDHFgvc2 100% 1.29 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.void 100% 0.56 KH
ZZNFkqVC4ivztFZEpBYe15PhvazJxrWcPw 100% 0.62 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.bengal 100% 0.62 KH
ZJzs6HNAgt6io4FshG5gXYecS11hxTyXS9 100% 1.51 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.blank 100% 0.56 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.saturn 100% 0.22 KH
ZQnqhpjRUB5dcSdB3Q4apyAZVozLGmbifx 100% 1.12 KH
ZXqkQT2Jjbf5n3ZJ1bzrx8j1T9Czcm44b1 100% 0.73 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.terra 100% 0.56 KH
ZFoknCSCXhP8T3veXm7YE1DiKKVNN79XnK 100% 0.62 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.mercury 100% 0.78 KH
ZYnuXx8ZBmhbZEwd4YWFiiG5RWTsdVLF6M.c2 100% 0.50 KH
ZPt5M4XaK5DeqpvKLRDNmgFByf1NicLvus 100% 0.28 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.venus 100% 0.22 KH
ZCdKRGVreQeXSFQz1Wo2AxpjNt9MVanD71.campy 100% 0.39 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.uranus 100% 0.56 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.cape 100% 0.34 KH
ZWDD3Qakh4xqiYARUNzb2qZvkSxvNFN25g 100% 0.34 KH
ZERoH5n94wxKbgqdZnTz397hYX572VAWEv.plain 100% 0.62 KH
ZCRz2P9guog4uLNRwzKVvxqf6tJCRnxTXZ 100% 0.06 KH
ZXZQZi4akqrRTLSQN7nXBrnwxzPM3dSQMm 100% 0.11 KH